کانون فرهنگی مبین سه شنبه 28 خرداد 1398 11:03 ق.ظ نظرات ()
برای شنیدن فایل صوتی اینجا را کلیلک کنید

 تفسیر المیزان - خلاصه

(لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ):(هرگز به نیکی نمی رسید تازمانیکه از آنچه دوست می دارید انفاق کنید)،(لن تنالوا)یعنی (لن تصلوا)هرگزنمی رسید و(بر)به معنای باز بودن دست انسان در کار خیر می باشد ،یعنی وسعت در انجام خیر، و اینجا اعم از فعل قلب و فعل بدن است ، فعل قلب از قبیل اعتقادحق و نیت پاک و فعل جوارح از قبیل انفاق در راه خدا و سایر اعمال صالح ،وذات انسان به گونه ای است که به آنچه از مال جمع آوری کرده تعلق خاطر داردوآن را مانند جزئی از نفس خودش عزیز می دارد و اگر مال خود را از دست بدهد،گویاجزئی از جان خود را از دست داده است ، پس مجاهدت در انفاق مال بسی دشوارتر از سایر عبادات است و لذا می فرماید: هرگز به احسان و انعام الهی نایل نمی گردید، جز با انفاق از آنچه دوست می دارید،(وما تنفقوا من شی ء فان الله به علیم ):(و هر چه را انفاق کنید،خدای تعالی به آن داناست )،این جمله برای تشویق انفاق کنندگان است که بدانند و خوشحال باشند که خدا از عمل آنان آگاه است و اجرآنها را بطور کامل می دهد.