برای شنیدن فایل صوتی اینجا را کلیک کنید

لن تنفعکم ارحامکم و لا اولادکم یوم القیمه یفصل بینکم و الله بما تعملون بصیر):(خویشاوند و اولاد شما در روز قیامت هیچ سودی برایتان ندارند و روز قیامت همه این روابط عاطفی قطع می شود، و خدا به آنچه می کنید بیناست )یعنی این ارحام و اولادی که شما به خاطر حفظ آنها با مشرکین اعلام دوستی می کنید،در روز قیامت هیچ تأثیری در رفع عذاب الهی از شما ندارند و ابدا دردی ازشما دوا نمی کنند و در آن روز همه نسبها و سببها منقطع می شوند و همه اسباب از کارمی افتند، لذا نسبت خویشاوندی در آنروز ابدابه کارتان نمی آید، پس شایسته نیست که به خاطر این ارحام و اولاد عذاب خدا را بر خود روا سازید، چون در قیامت فقط شماهستید و اعمالتان ، و خداوند نسبت به همه اعمال شما بینا و آگاه است و شما را از جهت دوستی با کفار مؤاخذه و مجازات می کند.