سایت کانون فرهنگی مبین مسجد امام حسین علیه السلام http://kfmobin.mihanblog.com 2020-01-20T17:51:05+01:00 text/html 2020-01-05T12:55:50+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7132 -هفته سی و دوم ـ 981015 http://kfmobin.mihanblog.com/post/99 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/6H4EjWptyD/7132pic.jpg" alt=""></div> text/html 2020-01-05T12:54:09+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه هفتگی شماره 32 ـ هفته سی و دوم 981015 http://kfmobin.mihanblog.com/post/98 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/wcLn33ZItf/n32-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/UwsjKGbd49/n32-2.jpg" alt=""></div> text/html 2020-01-05T12:53:26+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین حلقه صالحین مصادف با شهادت حاج قاسم سلیمانی 981013 http://kfmobin.mihanblog.com/post/100 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/6kWftny43p/981013e.jpg" alt=""></div> text/html 2020-01-05T12:46:00+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین میلاد حضرت زینب (س) و بزرگداشت روز نهم دی 981011 http://kfmobin.mihanblog.com/post/101 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/ml94FSzs99/d_981011.jpg" alt=""></div> text/html 2020-01-05T11:22:41+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین سردارحاج قاسم سلیمانی آسمانی شد 981013 http://kfmobin.mihanblog.com/post/97 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">شهادت سردار دلها بر امام زمان ، امام خامنه ای و &nbsp;امت اسلامی در سراسر جهان تبریک و تسلیت باد</span></div> <div><font size="7"><br></font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/BTTVgMKyP9/1.jpg" alt=""><font size="7">&nbsp;</font></div></div> text/html 2019-12-30T13:07:33+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7131 -هفته سی و یکم ـ 981008 http://kfmobin.mihanblog.com/post/94 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/HX0367mlIk/7131pic.jpg" alt=""> text/html 2019-12-30T13:06:06+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه هفتگی شماره 31 ـ هفته سی و یکم 981008 http://kfmobin.mihanblog.com/post/95 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/RAkEjeyOhd/n31-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/13PCw884xG/n31-2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-30T13:02:12+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین جلسه هفتگی ـ تبرک پرچم حضرت زینب 981005 http://kfmobin.mihanblog.com/post/96 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/XUe21xiRPw/981005f1.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-25T13:56:19+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7130 ـ هفته سی ام 981001 http://kfmobin.mihanblog.com/post/92 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/qAMC2oxLpT/7130pic.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-25T13:55:20+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه هفتگی شماره 30 ـ هفته سی ام 981001 http://kfmobin.mihanblog.com/post/90 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/ZIq8CtnyZ2/N30_1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/tpRlq9vofN/n30_2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-25T13:52:36+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7129 -هفته بیست و نهم ـ 980924 http://kfmobin.mihanblog.com/post/93 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/5rcHIh79wO/7129pic.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-25T13:51:33+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه هفتگی شماره 29 ـ هفته بیست و نهم 980924 http://kfmobin.mihanblog.com/post/89 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/xV5GHsC7sW/n29-1.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/RkyxDKfNAC/n29-2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-25T13:49:07+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین حلقه صالحین و کنفرانس 980922 http://kfmobin.mihanblog.com/post/87 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/tvXy4BOhgS/980922d.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-25T13:48:22+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین حلقه صالحین بزرگسالان 980918 http://kfmobin.mihanblog.com/post/86 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/oqyrTXITAK/980918b1.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-25T13:47:21+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7128 -هفته بیست و هشتم ـ 980917 http://kfmobin.mihanblog.com/post/91 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/felu6kdvD9/7128pic.jpg" alt=""></div>