سایت کانون فرهنگی مبین مسجد امام حسین علیه السلام http://kfmobin.mihanblog.com 2019-12-06T02:32:13+01:00 text/html 2019-12-04T03:21:12+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7127 ـ هفته بیست و هفتم http://kfmobin.mihanblog.com/post/83 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/4VZilS5Fxr/7127pic.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-04T03:16:37+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه شماره 27 - هفته بیست و هفتم http://kfmobin.mihanblog.com/post/82 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/eHsMTVmBsl/n27-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/xXMx8AOO1p/n27-2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-02T04:05:45+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین دعای ندبه و پذیرائی صبحانه 980908 http://kfmobin.mihanblog.com/post/81 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/Jedni8CnxU/980908n4.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-28T04:25:25+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین حلقه صالحین 98/09/01 http://kfmobin.mihanblog.com/post/80 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/oGaVe50QXQ/980901d.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-28T04:12:05+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین حلقه صالحین 98/08/24 http://kfmobin.mihanblog.com/post/79 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/VfJVAHzSbs/980824a.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-28T04:03:34+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین روز کتاخوانی 980824 http://kfmobin.mihanblog.com/post/78 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/BTCi7fLtTq/980824k1.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-28T03:34:58+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین جشن میلاد رسول اکرم(ص) و امام صادق (ع)و اهداء جوایز 98/08/23 http://kfmobin.mihanblog.com/post/77 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/SGL12LL7QU/980823a1.jpeg" alt=""></div> text/html 2019-11-13T00:54:54+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین فضا سازی بمناسبت تولد پیامبراکرم(ص)،هفته وحدت ، یادواره شهداء و کتابخانه مسجد98/08/21 http://kfmobin.mihanblog.com/post/75 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/AQ777hV0Oj/980821e.jpeg" alt=""></div> text/html 2019-11-12T03:13:30+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین جلسه مشترک فرهنگی با هئیت امناء و پایگاه مقاومت مسجد 98/08/20 http://kfmobin.mihanblog.com/post/74 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/bUCcnv1B7c/980820b.jpeg" alt=""></div> text/html 2019-11-10T09:26:51+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین حلقه صالحین 98/08/17 http://kfmobin.mihanblog.com/post/73 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/nxRbtq7vuj/980817s2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-10T09:21:01+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7126 ـ هفته بیست و ششم http://kfmobin.mihanblog.com/post/72 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/7yMdggjNKe/7126pic.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-10T09:15:06+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه شماره 26 - هفته بیست وششم http://kfmobin.mihanblog.com/post/71 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/yLBhBpF7Ag/n26-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/qmBmWrtS2J/n26-2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-02T13:16:17+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7125 ـ هفته بیست و پنجم http://kfmobin.mihanblog.com/post/70 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/KBlfNjdyKB/7125pic.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-02T13:12:06+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه شماره 25 ـ هفته بیست و پنجم http://kfmobin.mihanblog.com/post/69 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/YUKyxgcL2f/n25-1.png" alt=""></div> text/html 2019-11-02T13:02:40+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین جمع آوری سیاهپوش مسجد (ربیع الاول) http://kfmobin.mihanblog.com/post/68 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/RNzL2igQaH/siah6.jpeg" alt=""></div>